NVR-0435 วิธีการเปลี่ยน Power Supply Unit

สวัสดีครับ

สำหรับ ดูแลระบบ และ ผู้ใช้งาน NVR-0435 กรณีพบอาการ เครื่อง ติดๆ ดับๆ เอง อาจมีสาเหตุมาจาก อะไหล่ ชุด Power Supply ทำงานขัดข้อง เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ผมจึงขอแนะนำ วิธีการเปลี่ยน Power Supply Unit ใน 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk