ตาราง เปรียบเทียบ ขนาด CMOS Image Sensor

ตาราง เปรียบเทียบ ขนาด CMOS Image Sensor

INDI-CMOS_SENSOR_SIZE.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk