LevelOne Switch vs SFP Compatible List

LevelOne Switch vs SFP Compatible List

Update: 2016 May 16th - Added GEP-0951

Model 155Mb SFP 1.25Gb SFP 10Gb SFP
FGP-1000 Y Y -
FGP-2410 - Y -
FGP-2412 - Y -
GEL-1072 Y Y -
GEL-2460 - Y -
GEL-2461 - Y -
GEL-2670 Y Y -
GEL-2671 Y Y -
GEP-0950 Y Y -
GEP-0951 Y Y -
GEP-1020 Y Y -
GEP-1021 Y Y -
GEP-2450 Y Y -
GEP-2671 Y Y -
GEP-2672 Y Y -
GEP-5070 Y Y -
GES-1651 - Y -
GES-2451 - Y -
GEU-0521 - Y -
GEU-2429 - Y -
GSW-4876 Y Y -
GSW-5150 - Y -
GTL-2060 10-Gigabit SFP port - - Y
GTL-2660 10-Gigabit SFP port - - Y
GTL-2660 Gigabit SFP port Y Y -
GTL-2691 Gigabit SFP port - Y -
GTL-2691 MDU-0163 10-Gigabit Module Slots - - Y
GTL-2890 10-Gigabit SFP port - - Y
GTL-5260 10-Gigabit SFP port - - Y
GTL-5280 10-Gigabit SFP port - - Y
GTL-5280 Gigabit SFP port Y Y -
GTP-2880 10-Gigabit SFP port - - Y
GTP-2880 Gigabit SFP port Y Y -
IEC-4000 Y - -
IES-0600 Y Y -
IES-0610 Y Y -
IES-0620 Y Y -
IES-0823 - Y -
IES-1020 - Y -
IES-1071 - Y -
IES-1081 - Y -
IES-1085 - Y -
IES-1090 - Y -
IES-1420 - Y -
IES-1820 - Y -
IES-1890 - Y -
IES-2892 - Y -
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

1 ข้อคิดเห็น

  • 0
    Avatar
    Pornsak Budhraja

    เพิ่มรายการ GEP-0951 ใน list แล้วครับ

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk