WBR-6601: วิธีการ ตั้งค่า Wireless Security

WBR-6601: วิธีการ ตั้งค่า Wireless Security

เตรียมพร้อมก่อนเริ่ม

 1. โครงสร้างการทำงานของ ​WBR-6601


 2. ทำการเชื่อมต่อกับ ​WBR-6601 ด้วยสายแลน ตัวอย่างดังภาพ


 

วิธีทำ

 1. Login เข้าหน้า Web Configuration ด้วย Web-browser
  ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คือ 192.168.0.1

 2. กรอก User Name และ Password
  ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คือ Username: admin และ Password: password
 3. เลือก Wireless จาก เมนูด้านซ้าย


 4. กดปุ่ม "Configure SSD1"


 5. เลือก Mixed WPA-PSK/WPA2-PSK > ตั้งรหัสผ่านที่ต้องการ > เลือก AES/TKIP > กด Save


 6. เปลี่ยนชื่อ SSID (ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ "LevelOne") หากต้องการ และ กด Save

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk